Split Payment


Mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment zakłada, że od 1 lipca 2018 r. podatnik VAT będzie posiadać specjalny rachunek dla celów VAT, a nabywca – płacąc za towar lub usługę – będzie dzielił całość ceny na kwotę netto i VAT. Podatnicy będą mieli nowe obowiązki i ograniczone uprawnienia do korzystania ze środków pieniężnych.
 


Jeżeli chcecie się Państwo dobrze przygotować na zmiany, proponujemy przeprowadzenie szkolenia zamkniętego w firmie.


NASI PARTNERZY:
Radio PIK
Tygodnik Pałuki
Copyright © 2016 KDP Mariusz Gotowicz. All rights reserved.