Zakres naszych szkoleń obejmuje  Podatek od towarów i usług:

 • zmiany w podatku w roku 2018 r.,

 • obowiązek podatkowy oraz faktury,

 • obrót nieruchomościami,

 • odliczanie podatku naliczonego,

 • w obrocie międzynarodowym,

 • VAT i odwrotne obciążenie w budownictwie.

 

Podatki dochodowe:

 • zmiany w podatku od 2018 r.,

 • opodatkowanie rezydentów i nierezydentów na terenie Polski,

 • amortyzacja środków trwałych,

 • wyodrębnienie źródeł przychodów od 2018 r.,

 • podatek u źródła,

 • ceny transferowe oraz transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi,

 • obrót nieruchomościami,

 • koszty uzyskania przychodów – zagadnienia praktyczne.

 

Inne:

 • Jednolity Plik Kontrolny,

 • odpowiedzialność członków zarządu i służb księgowych,

 • obowiązki płatnika,

 • zatrudnianie cudzoziemców,

 • delegacja a oddelegowanie pracownika.


NASI PARTNERZY:
Radio PIK
Tygodnik Pałuki
Copyright © 2016 KDP Mariusz Gotowicz. All rights reserved.